logo katedry

Logo Politechniki Radomskiej

NAUKA I BADANIA

:: PROBLEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII W 2012 OBEJMUJE:
  • Formy społecznego wsparcia różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Diagnostyka zaburzeń odżywiania u młodzieży w okresie późnej adolescencji.

DOROBEK WYDAWNICZY

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY (ZAKŁADU PEDAGOGIKI) W 2011 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w recenzowanych czasopismach 26
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 35
Monografie 7
Rozdziały w monografiach 23

:: DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDRY (ZAKŁADU PEDAGOGIKI) W 2010 ROKU.

Rodzaj publikacji Ilość
Publikacje w recenzowanych czasopismach 60
Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 3
Monografie 1
Rozdziały w monografiach 1© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P PRad --- Kontakt: empytlak@pr.radom.pl