logo katedry

Logo Politechniki Radomskiej

PRAKTYKI

:: PRAKTYKI - NAJNOWSZE DRUKI DO POBRANIA (25.10.2011)

Rok akad. 2011/2012 (25.10.2011)

Rok akad. 2012/2013 (25.05.2012)

Pliki z rozszerzeniem zip, to spakowane archiwa, które wymagają rozpakowania na komputerze użytkownika. W systemie Windows wystarczy kliknąć takie archiwum prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję "wyodrębnij".
:: PRAKTYKI - DRUKI DO POBRANIA
:: PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2011/12

Opiekunami praktyk pedagogicznych śródrocznych w semestrze V i VI w roku akademickim 2011/2012 są:

Studia stacjonarne

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna:

gr. D - dr Anna Klas-Markiewicz
gr. E - mgr Beata Staszak
gr. F - dr Ewa Jakubiak-Zapalska
gr. G - dr Barbara Skałbania
gr. H - dr Zbigniew Ostrach

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

gr. A i B - mgr Dorota Zbroszczyk

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

gr. C - mgr Justyna Bojanowicz

Studia niestacjonarne

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna:

semestr V - dr Kinga Dziwańska

semestr VI - dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

semestr V i VI - dr Krzysztof Linowski

:: PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2012/13

Opiekunami praktyk w roku akademickim 2012/2013 są:

Studia stacjonarne - II rok

Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. III

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna: prof. Anna Zamkowska (grupa 1.), mgr Beata Staszak (grupa 2.)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: dr Katarzyna Nowak
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja: dr Katarzyna Nowak
 • Doradztwo zawodowe i wspomagania rodziny: dr Dagmara Kowalik

Studia niestacjonarne - II rok

Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. III

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: dr Barbara Skałbania

Studia stacjonarne - III rok

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 • Praktyka zawodowa ciągła sem. V: dr Marta Bałażak (gr. A)
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. V i VI: mgr Dorota Zbroszczyk (grupa A)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Praktyka zawodowa ciągła sem. V: dr Marta Bałażak (gr. B)
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. V: prof. Anna Zamkowska (gr. B)
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. VI: dr Ewa Jakubiak - Zapalska (grupa B)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. V: mgr Justyna Bojanowicz (gr. C i D)
 • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. V: dr Anna Klas-Markiewicz (grupa C), dr Barbara Skałbania (gr. D)
 • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. VI: dr Anna Klas-Markiewicz (grupa C), mgr Beata Staszak (gr. D)

Edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna

 • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. V: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot (gr. E)
 • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. V: dr Ewa Jakubiak-Zapalska (grupa E)
 • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. VI: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot (gr. E)

Doradztwo zawodowe i wspomagania rodziny

 • Praktyka zawodowa ciągła sem. V: dr Mikołaj Olszewski (gr. F)
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. V: dr Dagmara Kowalik (gr. F)
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. VI: dr Dagmara Kowalik (grupa F)

Studia niestacjonarne - III rok

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Praktyka ogólnopedagogiczna ciągła sem. V: mgr Justyna Bojanowicz
 • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. V: mgr Beata Staszak
 • Praktyka dydaktyczna śródroczna sem. VI: dr Barbara Skałbania

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Praktyka zawodowa ciągła sem. V: dr Mikołaj Olszewski
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. V: dr Ewa Jakubiak-Zapalska
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna sem. VI: mgr Dorota Zbroszczyk
:: SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH POWINNO ZAWIERAĆ:

1. Informacje podstawowe:

 • imię i nazwisko Studenta, nr indeksu,
 • wydział, kierunek studiów, specjalność studiów,
 • rok i semestr studiów, rok akademicki,
 • czas trwania praktyki: wymiar i okres trwania,
 • miejsce odbycia praktyki: nazwa placówki (lub dodatkowo jednostki organizacyjnej), w której Student odbywał praktykę.

2. Informacje o przebiegu praktyki:

 • cel i zakres praktyki,
 • opis zakresu powierzonych obowiązków i przebiegu praktyki: główne zadania i czynności wykonywane podczas praktyki zawodowej, wykaz miejsc w których odbywana była praktyka,
 • uwagi Studenta o przebiegu praktyki: spostrzeżenia i wnioski oraz ocena efektywności praktyki: czego Student się spodziewał, a czego się nauczył, przydatność praktyki do dalszej nauki, stopień poszerzenia wiedzy.

3. Ogólne podsumowanie i wnioski z praktyki

Sprawozdanie przekazywane jest opiekunowi w formie pisemnej (drukowanej).


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P PRad --- Kontakt: empytlak@pr.radom.pl