logo katedry

Logo Politechniki Radomskiej

:: SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA "ZESPÓŁ R" Z PRZEDSTAWICIELAMI UNICEF
    10 marca 2011 r. studenci II i III roku Politechniki Radomskiej kierunku pedagogika o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja będący członkami Naukowego Koła Resocjalizacyjnego pod nazwą "ZESPÓŁ R" wraz z opiekunem koła, Panią mgr Dorotą Zbroszczyk udali się na spotkanie z przedstawicielami Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Spotkanie to odbyło się w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu.

Podczas spotkania studenci zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Dowiedzieliśmy się, że jest to organizacja mająca globalny zakres działania, która ma na celu przede wszystkim pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji. Podczas wykładu prowadzonego przez Panie pracujące dla UNICEFU mieliśmy możliwość bliższego poznania charakteru takiej pracy, Panie ochoczo odpowiadały na pytania zgromadzonych i dzieliły się osobistymi doświadczeniami, jakie nabyły podczas podróży do krajów rozwijających się, w których dzieci potrzebują pomocy. Organizacja UNICEF nie pozostaje obojętna na problemy związane z kryzysem humanitarnym i organizuje akcje jak np. "Na ratunek dzieciom w Kongo", w której celem było zebranie funduszy na program ratowania zdrowia i życia najmłodszych mieszkańców wschodniego Kongo, gdzie co roku umiera pół miliona dzieci. Z głodu, na biegunkę, odrę, gruźlicę.

Ponadto w programie spotkania, oprócz prezentacji dotyczącej działalności organizacji znalazły się warsztaty poświęcone prawom dziecka. Studenci podzieleni na 7-osobowe grupy stworzyli plakaty mówiące o nadrzędnej roli przestrzegania podstawowych praw, które niestety przestrzegane nie są w krajach rozwijających się. Serdeczne podziękowania składamy przedstawicielkom Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, które zapoznały nas z funkcjonowaniem organizacji, pracownikom Kolegium Nauczycielskiemu, którzy umożliwili nam wzięcie udziału w spotkaniu, a także Pani opiekun koła resocjalizacyjnego "Zespół R"- Pani mgr Dorocie Zbroszczyk.

Fotografie wykonane w czasie warsztatów::: SPOTKANIE KOŁA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ Z PRZEDSTAWICIELAMI UNICEF

     W dniu 10 marca 2011 roku w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu odbył się "Dzień UNICEF-u". Na zaproszenie mgr Iwony Zamkowskiej w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF wzięła udział grupa studentów Politechniki Radomskiej z Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej.

Studentki miały okazję wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji na temat działalności UNICEF na świecie, które były przeplatane osobistymi doświadczeniami pracowników Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Następnie odbyły się warsztaty poświęcone prawom dziecka, na których to studenci podzieleni na 7 - osobowe grupy przygotowywali plakaty propagujące prawa dzieci. Po zakończonej pracy każda z grup omawiała swój projekt i dzieliła się swoim refleksami na ten temat.

W imieniu KPS dziękuję Pani mgr Iwonie Zamkowskiej za zaproszenie do udziału w tym wykładzie i warsztatach.
Sekretarz Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej
Emilia Świgoń


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P PRad --- Kontakt: empytlak@pr.radom.pl